w górę w górę

Dane potrzebne do Faktury - procedura marży dla biur podróży

Rodzaj dokumentu

* - dokument pro forma zostanie wysłany na wskazany adres mailowy

Nabywca:


Imię i nazwisko:

Adres:

/

Kod pocztowy:

-   

Nazwa firmy:

NIP:

Numer rezerwacji:

Możliwe opisy na fakturze:

* Do każdego punktu dodana informacja o kraju i terminie pobytu

Wyszczególnienie uczestników na dokumencie:

Liczba uczestników:

Imię i nazwisko 1 uczestnika:
Imię i nazwisko 2 uczestnika:
Imię i nazwisko 3 uczestnika:
Imię i nazwisko 4 uczestnika:
Imię i nazwisko 5 uczestnika:
Imię i nazwisko 6 uczestnika:
Imię i nazwisko 7 uczestnika:
Imię i nazwisko 8 uczestnika:
Imię i nazwisko 9 uczestnika:

Wyszczególnienie kwot za osobę:

Uwagi:

Adres na jaki ma zostać wysłana faktura:

/

Kod pocztowy:

-

Adres e-mail: